قوی زیبا

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزلها بمیرد

گروهی بر آنند که این مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد

 

شب مرگ از بیم آنجا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم

ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش باز کن

که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

(حمید شیرازی)

/ 8 نظر / 22 بازدید
غزل

[ماچ]

زهرا

زیبا بود و البته پراز معنی

پگاه

خیلی قشنگه:)

ساینا!.

عزیزمیییییییییییییی

لاله

برگشتی خانم گلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ای ولللللللللل

شمیم

خانوم گلیییییییییییییییییییییی دوباره می نویسی ؟ وای خیلی خوشحالم کردی کلی ذوق کردم دلم برات خیلی خیلی تنک شده بود :×