سلام!

منم تعطیلاتم تموم شد!چه تعطیلاتیییییییییی!کل هفته ی دوم تو خونه افتاده بودم به علت آبله مرغون!خیلی بد بود!کل مهمونیام و عید دیدنیام کنسل شد :(

نمی دونم امسال حکمتش چی بود که اینجوری شروع شد،اما می دونم که برای من بهترین بوده و مثل همیشه شاکر خدا هستم.چیزی که به نظر می رسه اینه که سال پرفراز و نشیبی خواهد بود و از آرامش و سکون دو-سه سال اخیر خبری نیست.

این مریضی خیلی چیزا رو بهم ثابت کرد.اول از همه لطف خدای بزرگ رو مثل همیشه،محبت اطرافیان و مخصوصا خانواده ی همسرمو و توجه بی نهایت آقاگلی رو و الان هم یه خانوم گلیه دون دون در خدمتتونه!

امروزم باهام از محل کارم تماس گرفتن و گفتن از شنبه ی آینده شروع به کارمه.

 

امیدوارم شما هم سال خوبی رو پیش رو داشته باشید...