سلام!

هفت س ی نمو دیروز تقریبا چیدم،خوشم اومد.هنوز کاردستی آقاگلی نیمه تمومه که بهش اضافه کنم.

خونه مون یه تمیزکاری کلی می خواد اما هی می ندازمش عقب می گم بذارم نزدیکترین زمان ممکن به عید!یعنی آقاگلی هی وسوسه م می کنه!یه عالمه شستنی،اتو کردنی،دوختنی!!!پنجره ها مونده با آقاگلی،اونم که دقیقه نودی!می هی حرص می خورم!50 تا لامپ هالوزن که باید عوض شه،تمیز کردن مبلا و تلفن خونه که نیاز به تعمیر داره!ببینم فردا صبح به کدوم از این کارا می رسیم!احتمالا فقط به تعمیر تلفن!!!

فردا شب مهمونی دعوتیم!عید دیدنی زودتر از موعد!