سلام

روزایی که برف میاد خونه رو بیشتر دوست دارم.هروقت میرم پشت پنجره و میبینم برف داره میاد خدا روشکر میکنم بابت خونه ی گرمی که بهمون داده و دعا می کنم برای همه ی بی خانمانها.از ته دل برای همه ی آدما خونه های گرم آرزو می کنم.نمی تونم انکار کنم که هروقت می بینم بارش برف تندتر شده ته دلم نگران میشم و تصویر کارتن خوابهایی جلوی چشمم میاد که از زور سرما مچاله شدن و میلرزن.

خدایا یه سرپناه امن و گرم برای همه ی آدما...

خواهرشوهری کوچیکه کم کم داره وارد روزای عاشقی میشه و من همه ش تو دلم ذوق می کنم و یاد روزای عاشقی خودمون میفتم.از سوالایی که از من و آقاگلی می پرسه می فهمم که تو دلش چه غوغایی و کشمکشی بین دوست داشتن و سوالاتش برقراره!خدایا همه ی جوونا رو خوشبخت کن...

خدایا نمی تونم باور کنم چه لطفی در حقم کردی.از ظرفیت من خارجه.فقط می تونم بگم شکرت...خدایا مشکل همه رو حل کن...